Obec Dvory nad Lužnicí

Povinné informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Název Obec Dvory nad Lužnicí
Důvod a způsob založení r. 1990 , MV ČR ust. § 11 zák.č. 367/1990 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů
Organizační struktura Výkon státní správy na adrese:
Obecní úřad
Dvory nad Lužnicí 63
378 08 Dvory nad Lužnicí
Kontaktní spojení Obecní úřad Dvory nad Lužnicí
Tel.č. 384 784 055
E-mail : info@obecdvory.cz, starosta@obecdvory.cz
Adresa Obecní úřad
Dvory nad Lužnicí 63
378 08 Dvory nad Lužnicí
Úřední hodiny
Pondělí 6:30 - 11:30 12:00 - 15:00  
Úterý 6:30 - 11:30 12:00 - 15:00  
Středa 6:30 - 11:30 12:00 - 15:00
Čtvrtek 6:30 - 11:30 13:00 - 19:00 17:00 - 19:00 starosta 
Pátek 6:30 - 11:30  
Telefonní čísla 384 784 055, starosta - 602 958 965, místostarosta - 776 191 233,  účetní 608624183
Internetové stránka http://www.obecdvory.cz
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s. číslo účtu   0603154359/0800
IČO
00477001
DIČ Obec není plátcem DPH  CZ00477001
Žádosti o informace Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím :
  • písemně
  • osobně
  • e-mailem
  • telefonicky

CzechPoint
Evidence obyvatel
Bodový systém řidičů
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z katastru nemovitostí (LV,..)